Strona główna
Redakcja
Najnowszy numer
Numery archiwalne
Wskazówki dla autorów

Morski Instytut
Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Akwarium Gdyńskie
Warto odwiedzić

Wiadomości Rybackie: redakcja

Komitet redakcyjny:

dr Piotr Margoński - Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego

Redakcja:

mgr inż. Ireneusz Wójcik - Redaktor Naczelny
mgr inż. Tomasz Nermer – Zastępca Redaktora Naczelnego
mgr Iwona Fey - Sekretarz Redakcji
Lucyna Jachimowska - Skład i łamanie gazety

Kontakt:

Redakcja "Wiadomości Rybackich"
Morski Instytut Rybacki - Państowowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
telefon: +48 (0) 58 7356 232
fax: +48 (0) 58 7356 110
email: rybackie@mir.gdynia.pl